Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voeding & Meer gebruikt haar gegevens alleen voor:


- Het verzetten van afspraken.

- Persoonlijk contact.

- Het versturen van facturen.

- Het versturen van informatie/voortgang cliënt naar huisarts of doorverwijzing naar huisarts en/of specialist wanneer dit in het belang van de cliënt is.

Voeding & Meer gebruikt haar gegevens niet voor:


- Verkoop van adresgegevens aan derden.

- Het versturen van spam.

Voeding & Meer draagt er zorg voor dat:


- Cliëntgegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.

- Cliëntgegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.

- Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden.

De eigenaar van Voeding & Meer is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en kan gebruiken.


Voeding & Meer zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.